Verkeer en vervoer

U bent hier:

Akoestisch onderzoek Erp

De omgevingsdienst Brabant-Noord heeft onderzoek gedaan naar maatregelen om het verkeerslawaai in de panden te verminderen. Aan de hand van dit onderzoek is een lijst van panden opgesteld waaraan maatregelen moeten worden uitgevoerd om te voldoen aan de geluidsnormen. 

Ga naar akoestisch onderzoek Erp

Wegwerkzaamheden

Een overzicht van de wegwerkzaamheden vindt u op de website van melvin

Ga naar wegwerkzaamheden

Gladheidsbestrijding

Als het glad is, of als gladheid wordt verwacht, worden de wegen gestrooid

Ga naar Gladheid

Gehandicaptenparkeerkaart

Meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart

Ga naar gehandicaptenparkeerkaart

Laadpalen voor elektrische auto's

Op meierijstad.nl/duurzaamheid vindt u informatie over beschikbare laadpalen bij u in de buurt en het aanvragen van een nieuwe laadpaal 

ga naar boxlink laadpalen

Verkeersveiligheid

Wat de gemeente doet aan verkeersveilige kernen.

Ga naar pagina...

Verkeersprojecten

Projecten en werkzaamheden op het gebied van verkeer en vervoer

Ga naar verkeersprojecten

Gehandicaptenparkeerplaats

Overzicht van parkeerplaatsen voor gehandicapten

ga naar gehandicaptenparkeerplaats

Ontheffing blauwe zone

Informatie voor bewoners binnen de blauwe zone. Ontheffing aanvragen voor parkeren in de blauwe zone

ga naar blauwe zone

Visie en ambities

Bereikbaarheidsopgave, ontwikkeling duurzame mobiliteitsvisie

Boxlink Visie en ambitie verkeer en vervoer

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?