Overeenkomst bouwplan 23 woningen voor senioren en starters Keldonk getekend (12-10-2021)

U bent hier:

De bouw start, naar verwachting, medio 2023.

Impressie doorsnede Rijwoning KeldonkDe vraag naar woningen is groot. Ook in Keldonk is er behoefte aan nieuwe en betaalbare woningen. Vandaag tekenden wethouder Jan Goijaarts van de gemeente Meierijstad en Marcel Hoogendorp van Van Grunsven Ontwikkeling de overeenkomst voor de bouw van 23 woningen aan de Antoniusstraat 15 in Keldonk. Het nieuwbouwplan bestaat uit huur- en koopwoningen voor met name starters en senioren. De bouw start, naar verwachting, medio 2023.
Het plan zal verder bestaan uit groen, voldoende parkeergelegenheid en een mooie openbare ruimte. De woningen hebben uitzicht op het landschap van Keldonk en worden toegankelijk via een nieuwe brede toegangsweg. Uit het dorp Keldonk kwam al langere tijd de roep om nieuwbouwwoningen en dan vooral voor starters en senioren. Eerder voerde de gemeente Meierijstad gesprekken met vier initiatiefnemers over hun plannen voor nieuwbouw in Keldonk. Het initiatief voor 9 levensloopbestendige woningen en 14 rijwoningen aan de Antoniusstraat kwam als best passende plan uit de bus. 

Wethouder Jan Goijaarts: “De gemeente Meierijstad streeft ernaar om woningbouw in zowel de grote- als kleine kernen te ontwikkelen. Om een aantrekkelijk woonklimaat te bieden voor iedereen werken we er hard aan om tot de gewenste woningbouwontwikkeling te komen. Met deze mooie ontwikkeling in Keldonk wordt tegemoet gekomen aan de wens van de inwoners en het draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid en vitaliteit van Keldonk.”

Marcel Hoogendorp van Van Grunsven Ontwikkeling: “Wij kregen de kans om op deze locatie een bijzonder project te ontwikkelen met daarin conceptwoningen uit ons eigen ToonbeeldWonen© programma. Het programma biedt op deze locatie compacte starterswoningen voor koop en huur en levensloopbestendige woningen met een woonprogramma op de begane grond. Prima passend bij de woonbehoefte van Keldonk.”
Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?