Klacht, bezwaar, handhaving

U bent hier:

Meldpunt fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Het is belangrijk dat alle gegevens in een registratie kloppen. Staat er toch een fout in een registratie? Dan kunt u een melding hiervan doen

ga naar MFO

Bezwaar belasting/WOZ

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Of tegen de afvalstoffenheffing, of een andere belasting of heffing

Indienen bezwaar belasting/WOZ

Bezwaar maken

Een bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Ga naar Bezwaar

Klachten: klagen over een medewerker, afdeling of bestuurder

Klacht over de manier waarop u behandeld bent door de gemeente

Ga naar Klachten: klagen over de gemeente

Milieuklachtencentrale

Milieuklachten over bedrijven kunt u melden bij de MilieuKlachtenCentrale (MKC)

Ga naar MilieuKlachtenCentrale

Verzoek om handhaving

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt dan kunt u bij de gemeente een verzoek om handhaving indienen.

Ga naar verzoek om handhaving

Zienswijze indienen

U heeft 6 weken de tijd  om een zienswijze kenbaar te maken tegen een ontwerpbesluit (ontwerpbestemmingsplan of ontwerp-omgevingsvergunning). 

Ga naar zienswijze

Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade hebt of gewond bent geraakt en het is de schuld van de gemeente, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen

Ga naar aansprakelijk stellen  

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?