Bestuur en Organisatie

U bent hier:

College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college van B&W, portefeuilles, nevenfuncties, besluitenlijst college, coalitieakkoord, informatie voor de pers

Ga naar College van burgemeester en wethouders

Financiën

Kadernota, jaarrekening, programmabegroting

Ga naar financiën

Gemeenteraad, commissies en griffie

Vergaderstukken, beeldvormende avonden, raads- en burgercommissieleden

Ga naar Gemeenteraad

Lezerspanel Klare Taal

Help mee om de teksten van de gemeente begrijpelijker en toegankelijker te maken

Ga naar lezerspanel Klare Taal

Officiële bekendmakingen Meierijstad

E-mailservice en direct zoeken naar bekendmakingen en wet- en regelgeving op overheid.nl

Ga naar de pagina officiële bekendmakingen

Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 en uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021

Ga naar Verkiezingen

Inkoop en aanbesteding

Algemene informatie over aanbestedingen door de gemeente Meierijstad, inkoop zorg en contracten bewindvoering

Ga naar Inkoop en aanbesteding

Organisatiefilosofie

Wij zijn Meierijstad; Organisatiefilosofie Gemeente Meierijstad 2017-2025

Wij zijn Meierijstad; Organisatiefilosofie Gemeente Meierijstad 2017-2025 

Werken bij de gemeente

Vacatures bij de gemeente Meierijstad vindt u op www.werkenbijgemeentemeierijstad.nl.

Ga naar Werken bij de gemeente

Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Meierijstad?